Tuesday, February 8, 2011

Term 1 Kapahaka Waiata

Click on the titles below to go to the site!
Use your back button to get back to here!

Ko toku marae tenei : Kapahaka waiata video

Ko toku marae tenei lyrics words

Toia Mai waiata and Ka Mate haka Video

Toia Mai lyrics

Ka Mate lyrics

No comments:

Post a Comment